2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-09-22
Spausdinti

Socialinė parama

Kontaktai


Strateginiai dokumentai

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:
1. Užtikrinti  socialinių paslaugų teikimą šeimai ir vaikams
2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su intelekto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams
3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis
4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia
5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus numatyti uždaviniai ir priemonės, kurios detalizuojamos pridėtame Priemonių plane 2023 metams (čia). 
Kviečiame teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: lendra.bukauskiene@telsiai.lt, arba paštu 
Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Džiugo g. 6, LT-87116, Telšiai. 

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų  planas

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimą šeimai ir vaikams.
  2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.
  3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis
  4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia
  5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Kviečiame susipažinti su priemonių planu (nuoroda) ir teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: lendra.bukauskiene@telsiai.lt, tel. 8 686 62931 arba paštu Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Džiugo g. 6, LT-87117, Telšiai.

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų  planas

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Plėtoti kompleksinių paslaugų teikimą šeimai ir vaikams.
  2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.
  3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.
  4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su fizine negalia.
  5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Kviečiame teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt, tel. 8444 53895 arba paštu Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103, Telšiai.

Kiti strateginiai dokumentai


Piniginė socialinė parama

  Paslaugos aprašymai El. paslauga užsakoma per SPIS sistemą  
1. Socialinė parama mokiniams    
2. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas SPIS  
3. Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams SPIS  
4. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas SPIS  
5. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas SPIS  
6. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas SPIS  
7. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas SPIS  
8. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas SPIS  
9. Išmokos vaikui skyrimas SPIS  
10. Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas SPIS  
11. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas    
12. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas    
13. Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją    

 

Prašymų formos piniginei socialinei paramai gauti

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos suteikimo Atsisiųsti formą 
Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti ir palūkanų apmokėjimą nustatymo forma Atsisiųsti formą 
Šeimos  duomenys socialinei paramai gauti  Atsisiųsti formą
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą

Socialinės paslaugos

Teikiamos socialinės paslaugos


Naujienos


Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija

Komisijos sudėtis

Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 9 d. Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininku išrinktas – Martynas Poškevičius, Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos pirmininkas, tel. 8 618 75824, el.p. m.poskevicius@gmail.com

 

Posėdžiai

    2023 m. rugpjūčio 9 d. 15.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko rinkimų.
2. Dėl žodinių skundų.
3. Kiti einamieji klausimai.

    2023 m. balandžio 28 d. 14.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono neįgaliųjų organizacijų narių delegavimo į Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos sudėtį.
2. Dėl socialinės priežiūros socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų.
3. Dėl gauto skundo.
4. Kiti einamieji klausimai.

 2023 m. vasario 21 d. 14.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

Darbotvarkė:
1. Dėl 2022 m. Neįgaliųjų reikalų komisijos ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų poreikio vertinimo ir paslaugų teikimo.
3. Kiti, einamieji klausimai.
Posėdis vyks Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus posėdžių salėje, adresu: Džiugo g. 6, Telšiai.
Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkė Giedrė Nagienė

Metinės ataskaitos

Kvietimas ! 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia neįgaliųjų draugijas ir neįgaliuosius vienijančias organizacijas veikiančias pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą  siūlyti savo kandidatus į naujai formuojamą Telšių rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisiją (NRK). Į šią komisiją kviečiame deleguoti profesionalumu ir atsakingumu pasižyminčius atstovus, kurie kompetentingai prisidėtų sprendžiant svarbius Telšių rajono neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus.

Organizacija deleguodama asmenį į NRK raštu iki gegužės 16 d. (imtinai) teikia informaciją, nurodydama deleguojamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, el. paštu: rimante.levickiene@telsiai.lt.

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos (NRK) nuostatais, patvirtintais Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-370 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 14 punktu, Telšių rajono neįgaliųjų organizacijos į NRK savo 5 atstovus deleguoja pateikdamos raštiškus pranešimus apie savo atstovų delegavimą, neviršydamos nustatytos penkių narių kvotos.

Esant didesniam deleguotųjų skaičiui,  atviru balsavimu bus išrinkti 5 komisijos nariai.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus informacija

 

 


Vykdomi projektai


Įgyvendinti projektai


Socialiniai projektai

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-1987 „Dėl 2023 metų projektų finansavimo prioritetų patvirtinimo“ 2 punktu, patvirtinti šie socialinių projektų prioritetai 2023 metais:

1. bendrųjų socialinių paslaugų teikimas;
2. nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinės pagalbos teikime, veiklai skatinti ir vykdyti;
3. savanorystės skatinimo priemonės ir savanorių įtraukimas į socialinę veiklą ar paslaugų teikimą.


Kliento patenkinimo socialinėmis paslaugomis anketa

Telšių rajono savivaldybės administracija periodiškai atlieka klientų patenkinimo socialinėmis paslaugomis apklausą, kadangi 2021 m. baigė įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“, kuris buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo:
- atliktas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės įvertinimo tyrimas, kurio metu buvo išanalizuotos teikiamos kultūros, švietimo, socialinės, seniūnijų ir administracijos teikiamos paslaugos, atlikta gyventojų apklausa ir apskaičiuotas vartotojų pasitenkinimo indeksas, teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nustatytos tobulintinos teikiamų paslaugų sritys, pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos kokybės gerinimui, numatyti konkretūs vykdytini veiksmai.
- parengta ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateiktais siūlymais dėl reglamentavimo korekcijų ir pakeitimų.
- parengtas Vieno langelio principu teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
- įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO standarto reikalavimus.
- parengtas ir įdiegtas asmenų aptarnavimo kokybės standartas.
- parengtas ir įdiegtas paslaugų teikimo kokybės standartas.
- parengta piliečių chartija.

Telšių rajono savivaldybės administracija  siekdama užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą 

[[#ex]]