2022-09-15 Atnaujinimo data: 2024-05-20
Spausdinti

Aplinkos apsauga

[[#ex]]

Atliekų tvarkymas 

Atliekų išvežimo grafikai:


Gyvūnų auginimas ir laikymas 


Želdinių priežiūra 

 


Atmintinė senų, neeksploatuojamų automobilių savininkams


Nuotekų valymo įrenginių kompensavimas 

Telšių rajono savivaldybės administracija teikia dalinę kompensaciją gyvenamųjų pastatų savininkams, įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius. Kompensacija suteikiama tiems pareiškėjams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Už įsigytus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius kompensuojama 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur, už kolektyvinius - 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 3500 Eur. Taip pat skiriama 100 Eur kompensacija už projektinės dokumentacijos parengimą.

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Telšių rajono savivaldybės administracijai adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, arba el. paštu: info@telsiai.lt.

Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo prašome kreiptis tel. (8 444) 51839.

Kilus klausimų dėl išvados iš UAB „Telšių vandenys“ gavimo, prašome kreiptis tel. (8 444) 41632 arba (8 444) 54000.


Medžiojamieji gyvūnai

Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti Telšių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašas

Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m.  balandžio 3 d. įsakymo Nr. A1- 389 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos  prevencinėms priemonėms diegti Telšių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Paraiškos forma

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti teikimo komisijos sudėtis

 

 

[[#ex]]