2022-02-09 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Švietimas ir sportas

 

Švietimo naujienos

[[#ex]]


Švietimo įstaigos

Gimnazijos

Pavadinimas

Vadovas

Kontaktai

Metinės užduotys ir ataskaitos

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

 Robertas Ežerskis

Telšiai, Džiugo g. 6, LT-87116
Tel. 8 444 60211
El. p. gimnazija@borisevicius.lt

2018

2019

2020

2021

 

Telšių „Džiugo“ gimnazija

Mindaugas Sabaliauskas

Telšiai, Sedos g. 29, LT-87113
Tel. 8 444 60234
Tel. 8 444 45746
El. p. sekretore@dziugogimnazija.lt

2018

2019 

2020 

2021

2022 

Telšių Žemaitės gimnazija

Žydrūnas Želnys 

Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai
Tel. 8 444 78540
El. p. zemaite@tzg.lt 

2018

2019 

 2020

2021

 2022

Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija
Upynos skyrius

 Egidijus Stonys (atlieka direktoriaus funkcijas)

Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5, LT-88238
Tel. 8 444 43113
El. p. lvkgimnazija@gmail.com

2018

2019 

2020 

2021

 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

Egidijus Stonys

Telšių r. sav., Varniai, Dariaus ir Girėno g. 56, LT-88321
Tel. 8 444 47537
El. p. motvalgimnazija@gmail.com

2018

2019

 2020

 

2022

Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija
Kaunatavos skyrius

Juozas  
Maneikis

Telšių r. sav., Tryškių mstl., Lazdynų Pelėdos g. 18, LT-88011
Tel. 8 444 46781
El. p. tryskiailzdp@gmail.com

2018

 2019

 2020

2021

 2022

 Pagrindinės mokyklos   

Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla

Irena
Žutautienė

Telšių r. sav., Nevarėnų mstl., Liepų g. 34, LT-88467
Tel. 8 444 44153
El. p. nevarenumokykla@gmail.com

 2018

 2019

 2020

2021

 2022 

     

 2018

2019 

2020 

2021

  

Progimnazijos   

Telšių „Ateities“ progimnazija
„Saulėtekio“ skyrius,
Degaičių skyrius

 Rita Motiejūnienė

Telšiai, Lygumų g. 47, LT-87125
Tel. 8 444 78488
El. p. ateitiespg@gmail.com

 2018

2019 

2020

2021

2022

Telšių „Atžalyno“ progimnazija
Ryškėnų skyrius
Žarėnų skyrius
Naujamiesčio skyrius

 

Kęstutis Saplinskas

Telšiai, P. Cvirkos g. 2, LT-87351
Tel. 8 444 70222
El. p. rastine@atzalynomokykla.lt

 2018

2019 

2020

 

 2022 

Telšių „Germanto“ progimnazija

Alma  Mikienė

Telšiai, Žemaitės g. 37, LT-87131
Tel. 8 444 60266
El.p. germanto.mokykla@gmail.com

 2018

2019 

2020 

 2021

 2022 

Telšių „Kranto“ progimnazija

Irena Daubarienė

Telšiai, Masčio g. 14,  LT-87139
Tel. 8 444 78460
El. p. krantas.progimnazija@gmail.com

 2018

 2019

2020 

 

 2022

 Mokyklos-darželiai   

Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Vilma Liekuvienė

Telšių r. sav., Gadūnavo sen., Buožėnų k., Mokyklos g. 6, LT-88437
8 444 41747
El. p. buozenumokykla@gmail.com

 

2019

2020 

2021

  

Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras

Rita Buivydienė

Telšių r. sav., Ubiškės mstl., Igno Vaišvilos g. 2, LT-88018
8 444 40369
El. p. ubiskesmokykla@gmail.com

 2018

2019 

2020 

2021

 2022 

Lopšeliai-darželiai

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“

Danutė Popovič

Telšiai, S.Daukanto g. 35, LT-87104Tel. 8 444 60216
El. p. ldmastis@gmail.com

 2018

2019 

 2020

2021

 2022 

Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“

Rosita Petkuvienė

Telšiai, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-87352
Tel. 8 444 60231
El. p. saulutetelsiai@gmail.com

 

 2019

2020 

2021

 2022 

Telšių lopšelis-darželis „Berželis“

Regina Lukauskienė

Telšiai, Kalno g. 20, LT-87133
Tel. 8 444 60274
El. p.ldberzelis@gmail.com

 2018

2019 

2020 

 

 2022 

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“

Giedrė Jachimovič

Telšiai, Žalgirio g. 2, LT-87118
Tel. 8 444 60295
El. p. nykstukas.telsiai@gmail.com

2018

2019 

2020 

 

 2022 

Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“
Rainių skyrius

Vita Gailienė

Telšiai, Lygumų g. 52, LT-87142
Tel. 8 444 31739
El. p. egluteld@gmail.com 

 2018

2019 

2020 

2021

 2022 

Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“

Edita Andrijauskienė

Telšiai, Kauno g. 4, LT-87149
Tel. 8 444 32775
El. p. ld.zemaitukas@gmai.com

 2018

2019 

2020

2021

 2022 

Viešoji įstaiga „Vaikystės delnuose“

Daiva Mizgerienė

Telšiai, Birutės g. 10B-1, LT-87121
Tel. 8 647 94332
El. p. vaikystesdelnuose@gmail.com

 

 

 

 

 

Neformaliojo švietimo įstaigos

Telšių meno mokykla
Varnių skyrius
Tryškių skyrius
Nevarėnų skyrius
Luokės skyrius

Antanas Kontautas

Telšiai, S. Daukanto g. 17, LT-87110
Tel. 8 444 60220
El. p.tlsmuzika@gmail.com

 2018

2019 

2020 

 2021

 2022 

Telšių sporto ir rekreacijos centras

 Vacys Butkus

Telšiai, Birutės g. 60, Lt-87118
Tel. 8 444 60318
El. p. info@tsrc.lt

 2018

2019 


 

 

 

Viešoji įstaiga „Telšių futbolo ateitis“

 Martynas Armalis

Telšiai, Lygumų g. 47, LT-87125
Tel. 8 610 01967
El. p.  fcdziugas@gmail.com

 2018

 2019

2020

 

 

Švietimo pagalbos įstaigos

Telšių švietimo centras
Telšių švietimo centro (skyrius – Pedagoginė psichologinė tarnyba)

 

Simonas Baliutavičius

Telšiai, S. Daukanto g. 35, LT-87104
Tel. 8 444 60213
faks. 8 444 53445
El. p. info@sctelsiai.lt 

Telšiai, Džiugo g. 6, LT-87131
Tel. 8 604 28049
El. p. info.ppt@sctelsiai.lt

 2018

2019 

2020

2021

2022

 Kitos Telšių rajono švietimo įstaigos

 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

 

Telšių r. sav., Varniai, S. Daukanto g. 6B, LT-88318 
Tel. 8 444 47696

 

 

 

 

 

 Aukštosios mokyklos   

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

 

Telšiai, Katedros a. 6, LT-87131
Tel. 8 444 60622
El. p. seminarija@telsiai.lcn.lt

 

 

 

 

 

Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas 

 

Telšiai, Muziejaus g. 29, LT-87356
Tel. 8 444 51297
El. p. telsiai@vda.lt 

 

 

 

 

 


Bendrasis ugdymas

Ugdymas šeimoje

Ugdymo turinio atnaujinimas


Ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas

Informacija ruošiama...


Neformalusis vaikų švietimas

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

NVŠ krepšelis

Tėvams

Teikėjams


Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Informacija ruošiama...


Pasiekimai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Brandos egzaminai (BE)


Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Informacija ruošiama...


Projektai / programos

Informacija ruošiama...


Švietimo lyderių bendrija

Informacija ruošiama...


Planavimo dokumentai ir ataskaitos

Bendrojo ugdymo pertvarkos planai

Mokyklų išorinio vertinimo ataskaitos

Švietimo stebėsena

Mokyklų pažangos ataskaitos

Skyriaus mėnesio planai 2023 m.

Direktorių metų veiklos ataskaitos 2022 m.

Direktorių metų veiklos ataskaitos 2021 m.

Direktorių metų veiklos ataskaitos 2020 m.

Direktorių metų veiklos ataskaitos 2019 m.

Direktorių metų veiklos ataskaitos 2018 m.


Kita naudinga informacija

Darbo pasiūlymai

Brandos atestatų dublikatų išdavimas

Vasaros poilsis


Aktualūs teisės aktai


Sportas

Sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašas


Sporto naujienos


Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-369 „Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.   P a t v i r t i n t i šios sudėties Telšių rajono savivaldybės sporto tarybą:

Martynas Armalis – viešosios įstaigos „Telšių futbolo ateitis“ direktorius;

Vidas Kolesinskis – viešosios įstaigos „Telšių krepšinio centras“ direktorius;

Stasys Krasauskas – Telšių sporto ir rekreacijos centro treneris;

Tomas Lekavičius – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys;

Sigitas Motuzas – viešosios įstaigos „Telšių teniso kortai“ direktorius;

Modestas Šimkus – Telšių apskrities sunkiosios atletikos klubo „Gintarinė saulė“ treneris;

Vaida Udovičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė;

Valdas Zykas – viešosios įstaigos „Telšių bokso mokykla“ direktorius;

Donatas Želvys – Telšių rajono Upynos seniūnijos fizinio aktyvumo specialistas“.

Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

[[#ex]]