2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-06-18
Spausdinti

Prašymų formos

Prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose prieštaravimas  
Triukšmo šaltinių valdytojams, planuojantiems statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse pranešimas  
Piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimas    
Kreipimasis į savivaldybės merą prašymas  
Kreipimasis į savivaldybės administracijos direktorių prašymas  
Licencijos ir leidimai    
Leidimo išdavimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais prašymas  
Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą prašymas atmintinė
Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą pratesimo prašymas  
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  prašymas  
Statybą ledžiantys dokumentai    
Prašymas dėl specialiųjų architektūrinių sąlygų išdavimo prašymas  
Prašymas leidimui statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas leidimui statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas leidimui rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas leidimui rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas leidimui statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 rinkliava
Prašymas rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimui gauti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis privalomas) išdavimui Žr.STR1.07.01:2010 apmokėjimas
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo 2021-05-27_T1-213 prašymas
Socialinis būstas    
Dokumentai, reikalingi pildyti prašymą būti įrašytam į socialinio būsto laukiančiųjų eiles    
Dokumentai, reikalingi pildyti prašymą valstybės remiamam kreditui gauti    
Prašymo forma dėl valstybės remiamo kredito prašymas  
Prašymo forma dėl įrašymo į eilės dėl socialinio būsto prašymas  
Archyvas    
Dėl darbo stažo pažymėjimo, darbo užmokesčio pažymos, dokumentų kopijų prašymas  
Renginių organizavimas    
Dėl leidimo išdavimo rengti renginį prašymas tvarka
tvarkos pakeitimas
Teritorijų planavimas    
Telšių rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nuostatai    
Dėl leidimo rengti detalųjį planą    
Aplinkos apsauga    
Dėl saugotinų želdinių kirtimo, genėjimo ir pertvarkymo prašymas  
Paraiška gėlo požeminio vandens gavybos / žvalgybos gręžiniui projektuoti forma  
Kultūros paveldo objektų derinimo prašymai    
Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

tvarka
sutartis
paraiška 

aktuali redakcija

Būklės patikrinimo akto prašymo forma forma  
Žemės sklypo esančio kultūros paveldo apsaugos teritorijoje plano derinimo prašymo forma forma  
Kaimo plėtra    
Dėl traktorių registravimo prašymas  
Dėl ūkio įregistravimo prašymas  
Dėl melioracijos darbų prašymas  
Nukentėjusiems nuo 1939 - 1990 metų okupacijų asmenims    
Dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens statuso suteikimo anketa
prašymas
atmintinė