2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-07-22
Spausdinti

Planavimo dokumentai

[[#ex]]

Ilgalaikiai planavimo dokumentai

Telšių rajono savivaldybės 2022–2030 m. strateginis plėtros planas 

Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginis plėtros planas

Galimybių studijos/strategijos

Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa

Bendrieji planai

Telšių miesto žalinimo planas


Trumpalaikiai planavimo  dokumentai

 2024 metai

 2023 metai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2013 metai


Kiti dokumentai


Strateginio veiklos plano dokumentai


Atsinaujinančių išteklių plėtra

[[#ex]]