• Kita
  • Jei kreipimosi raštu rezultatas jūsų netenkino, parašykite kodėl?
  • Jei kreipimosi žodžiu ar telefonu rezultatas jūsų netenkino, parašykite kodėl?
  • Jei informacijos apie asmenų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas interneto svetainėje jums nepakanka, parašykite ko pasigedote?