2022-02-08 Atnaujinimo data: 2024-07-03
Spausdinti

Telšių rajono savivaldybės biudžetas

Telšių rajono savivaldybės biudžetas

2024 m. biudžetas

       

2023 m. biudžetas

2022 m. biudžetas

2021 m. biudžetas

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

2017 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

2015 m. biudžetas

2014 m. biudžetas

2013 m. biudžetas

2012 m. biudžetas

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

 

Naujai prisiimti savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus 

[[#ex]]

2024 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-125 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 430.800,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2024-06-19 sutartis Nr. 2024009382).


2023 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-7 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 4.407.000,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2023-03-20 sutartis Nr. 2023002912).

2022 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-37 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 2.046.300,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2022-03-22 sutartis Nr. 2022003629).

2021 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-95 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 1.407.800,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2021-05-06 sutartis Nr. 2021006078).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1- 267 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą projektui „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ “ paimta 252.957,02 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės projektui „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ finansuoti (2021-08-24 sutartis Nr. 2021011981).

2020 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-74 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 1.317.800,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2020-05-06 sutartis Nr. 180878299-K6).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-249 „Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“ paimta 3.400.000,00 eurų trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Telšių rajono savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui dengti (2020-09-14 sutartis Nr. S-122).

2019 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu T1-85 "Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą" paimta 871900,00 eurų ilgalaikė paskola banke investicijų projektams finansuoti (2019-05-13 sutartis Nr. KS-2019-089-17).


2018 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 25 d. sprendimu T1-64 "Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą" paimta 983400,00 eurų ilgalaikė paskola banke investicijų projektams finansuoti (2018-05-14 sutartis Nr. KS-2018-083-17).


2017 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 414.156,63 euro ilgalaikė paskola banke Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį banke Nr. 180878299-K5, padengti (2017-04-04 sutartis Nr. KS-2017-074-17).

2016 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-346 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 3.499.058,11 euro ilgalaikė paskola banke ilgalaikėms paskoloms pagal šias sutartis su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija: 2009 11 30 sutartį Nr. 589, 2010 01 29 sutartį Nr. 604, 2010 07 09 sutartį Nr. 633, 2010 08 27 sutartį Nr. 651, 2010 10 19 sutartį Nr. 661, 2010 12 09 sutartį 683, 2011 01 14 sutartį Nr. 695, 2011 03 25 sutartį Nr. 699, 2011 07 13 sutartį Nr. 725, 2011 09 02 sutartį Nr. 738, 2011 10 20 sutartį Nr. 745, 2011 11 14 sutartį Nr. 752, 2011 12 06 sutartį Nr. 756 bei Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį banke Nr. 180878299-K3, padengti (2016-01-28 sutartis Nr. KS-2016-068-17).

2015 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-438 „Dėl leidimo atidaryti kredito liniją“ atidaryta 414.156,63 euro kredito linija banke Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį Nr. K-2800-2013-634, padengti ir investicijų projektams finansuoti (2015-04-07 sutartis Nr. 180878299-K5).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 1.900.000,00 eurų ilgalaikė paskola banke investicijų projektams finansuoti (2015-07-14 sutartis Nr. KS-2015-062-17).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-32 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 1.071.594,00 eurų ilgalaikė paskola banke Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį Nr. K-2800-2013-1434, padengti (2015-07-14 sutartis Nr. KS-2015-063-17).

2014 metais naujai prisiimti įsipareigojimai

 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-8 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 1.900.000,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2014-05-06 sutartis Nr. 180878299-K2).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-9 „Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą“ paimta 1.200.000,00 litų trumpalaikė paskola iš LR finansų ministerijos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti (2014-02-17 sutartis Nr. 2S-1).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-10 „Dėl leidimo atidaryti kredito liniją“ atidaryta 300.000,00 eurų kredito linija banke Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamiems investiciniams projektams finansuoti (2014-04-04 sutartis Nr. 180878299-K1).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl leidimo atidaryti kredito liniją“ atidaryta 347.544,02 euro kredito linija banke Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį Nr. K-2800-2012-1121, padengti ir investicijų projektams finansuoti (2014-08-20 sutartis Nr. 180878299-K3).
 • Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-216 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ paimta 405.468,00 eurų ilgalaikė paskola iš banko Kredito linijai, atidarytai pagal Kredito linijos sutartį Nr. 0041212024837-34, padengti (2014-10-02 sutartis Nr. 180878299-K4).

[[#ex]]