2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Paslaugos apibūdinimas

Tai pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje.

Paslauga gali būti teikiama:

 • socialinės rizikos vaikams;
 • vaikams su negalia;
 • likusiems be tėvų globos vaikams;
 • suaugusiems asmenims su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenims;
 • socialinės rizikos suaugusiems asmenims;
 • kitiems asmenims.

Ši paslauga susideda iš tokių socialinių paslaugų kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas; bendravimas; psichologinė pagalba ir kitos paslaugos.

Paslaugos teikimo trukmė nustatoma pagal poreikį.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo principai

Teikiant paslaugą vadovaujamasi principais, apibrėžiančiais paslaugų teikimo specifiką: viešojo administravimo principais, gero valdymo principais ir kokybiško asmenų aptarnavimo principais.

 • Su įvardintais asmenų aptarnavimo principais susipažinti galite: www.telsiai.lt

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 5 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo).

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 5 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt