2022-05-17 Atnaujinimo data: 2022-09-14
Spausdinti

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Paslaugos apibūdinimas

tekstas

Paslaugos teikimo principai

Paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Paslaugų gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugos susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo; bendravimo; maitinimo organizavimo; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.); darbo įgūdžių ugdymo (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.).

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos kokybės parametrai

 • Paslauga bus suteikta per 10 d. d. nuo prašymo suteikti paslaugą gavimo institucijoje dienos;
 • Visus asmenis aptarnausime kokybiškai (asmenų apklausos balų vidurkis per metus sudaro 5 ir daugiau balo);

Paslaugos standarto įgyvendinimo rodikliai

 • Matuojama asmenų, kuriems paslauga buvo suteikta greičiau nei per 10 d.d., dalis
 • Vertinamas asmenų pasitenkinimas - >5 balai
 • Apklausta besikreipiančių asmenų dalis, proc. – 40 proc.

Paslaugos standarto kokybės vertinimas

TRSA susisiekia su Asmenimis jiems suteikus paslaugą:

 • Atsiuntus elektroninę grįžtamojo ryšio formą (paslaugos prašyme nurodytu el. paštu).
 • Susisiekus telefonu (prašyme nurodytu telefono numeriu).

Įvertinti paslaugą bet kuriuo metu taip pat galima užpildžius asmenų pasitenkinimo anketą savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt