2022-12-22 Atnaujinimo data: 2023-01-03
Spausdinti

2022-12-29, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų I pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo (TR-476).

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-481).
3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (TR-482). 
4.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Respublikos g. 18, nuomos (TR-480).

III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Algirdas Žebrauskas

5.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo VšĮ Regioninei Telšių ligoninei (TR-420).
6.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus melioracijos darbų 2023 metų programos patvirtinimo (TR-468).
7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus 2023-2025 metų melioracijos darbų plano patvirtinimo (TR-469).
8.    Dėl autobuso perdavimo Telšių „Ateities“ progimnazijai (TR-477).
9.    Dėl 2018 m. kovo 5 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. S-14903 nutraukimo (TR-479).

IV. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja – Simona Simaitytė

10.    Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo (TR-467).
11.    Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo (TR-470).
12.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. Nr. T1-465 „Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo” pakeitimo (TR-475).
13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo (TR-471).
14.    Dėl Telšių rajono savivaldybės finansuojamo dydžio nustatymo už socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas (TR-473).

V. Kontrolės komitetas
Pranešėja – Algirdas Tarvainis

15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo (TR-472). 

    VI. Informacijos
16.    Informacija „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“.

Laimutė Katkuvienė, 56171