2023-02-17 Atnaujinimo data: 2023-10-18
Spausdinti

2023-02-23, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

I. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

1.    Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2022 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos suderinimo (TR-34).
2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-389 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono futbolo komandai dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose“ pakeitimo“ pakeitimo (TR-40).
3.    Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TR-46).
4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros 2023–2025 metų programos patvirtinimo (TR-38).

II. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Algirdas Žebrauskas

5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-84 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-24).
6.    Dėl asociacijos Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos buveinės registravimo (TR-25).
7.    Dėl 2022 m. gegužės 5 d. Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. S-19867 nutraukimo (TR-39).

III. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja – Simona Simaitytė

8.    Dėl maksimalaus etatų skaičiaus Telšių socialinių paslaugų centre nustatymo (TR-33).
9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų veiklos plano patvirtinimo (TR-37).
10.    Dėl Telšių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, stebėtojų tarybų darbo reglamento patvirtinimo (TR-41). 
11.    Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo (TR-42). 
12.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-429 ,,Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-43). 
13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-297 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-44).

IV. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

14.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-31).
15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-32).
16.    Dėl Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-45). 
17.    Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų važiavimo į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-48).

V. Ataskaitos
18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-26).
Pranešėjas – Tomas Lekavičius
19.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai (TR-27).
Pranešėjas – Remigijus Macas
20.    Dėl Investicijų priežiūros komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-28).
Pranešėjas – Rimantas Adomaitis
21.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-29).
Pranešėja – Jolanta Rupeikienė
22.    Dėl Telšių rajono savivaldybės miestų tvarkymo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-30).
Pranešėjas – Kazys Lečkauskas
23.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo (TR-35).
Pranešėjas – Aurelijus Laurinavičius 
24.    Dėl Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-36). 
Pranešėjas – Aurelijus Laurinavičius
25.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-47). 
Pranešėjas –  Algirdas Žebrauskas
26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro 2022 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo (TR-49). 
Pranešėjas –  Deividas Rajunčius

VI. Informacijos
27.    Telšių rajono 2023-2030 m. fizinio aktyvumo ir sporto strategija. 


Laimutė Katkuvienė, 56171