2023-01-20 Atnaujinimo data: 2023-10-18
Spausdinti

2023-01-26, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo (TR-4).

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (TR-15).
Pranešėjas – Administracijos direktorius Tomas Katkus
3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo (TR-22 ). 
Pranešėjas – Administracijos direktorius Tomas Katkus
4.    Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą (TR-21).
5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos patvirtinimo (TR-19).
6.    Dėl 2023 metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos patvirtinimo (TR-20).
7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-204 „Dėl Telšių meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TR-5).
8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-205 „Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro mokesčio už ugdymą bei taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TR-6).
9.    Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (TR-10).
10.    Dėl mokesčių lengvatos (TR-9).
11.    Dėl pastato, esančio Telšių g. 66, Luokės mstl., Telšių r., nuomos sutarties sudarymo (TR-12).
12.    Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo (TR-16).
13.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Telšių g. 66, Luokės mstl., Telšių r., nuomos (TR-17).
14.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kalno g. 40, Telšių m., nuomos (TR-18).

III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Algirdas Žebrauskas

15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-399 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (TR-7).
16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl savivaldybės turto patikėjimo sutarties nutraukimo ir savivaldybės turto perdavimo“ pakeitimo (TR-11).
17.    Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (TR-14).

IV. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja – Simona Simaitytė

18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-3).

IV. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-360 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-1).
20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-2).
21.    Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyvių (sportininkų) vienos paros maitinimo išlaidų kompensacijų dydžių patvirtinimo (TR-13).

V. Kontrolės komitetas
Pranešėja – Algirdas Tarvainis

22.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-8). 


Laimutė Katkuvienė, 56171