2023-03-16 Atnaujinimo data: 2023-10-18
Spausdinti

2023-03-21, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas (mišriu būdu)

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks MIŠRIU būdu

1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-91).
Pranešėjas – Administracijos direktorius Tomas Katkus

2.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijai (TR-23).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
3.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Gyvenk kartu“ (TR-51).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
4.    Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus (TR-54).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
5.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Viekšnalių bendruomenei „Šatrijos vingis“ (TR-56).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
6.    Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai (TR-64).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
7.    Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Telšių kultūros centrui (TR-89).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
8.    Dėl patikėjimo teisės nutraukimo autobusui, perduotam Telšių „Ateities“ progimnazijai, ir autobuso perdavimo Telšių rajono Nevarėnų pagrindinei mokyklai (TR-90).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
9.    Dėl sutikimo perimti turtą Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn (TR-95).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
10.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai“ pakeitimo (TR-96).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
11.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-299 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Luokės sporto klubui“ pakeitimo (TR-99).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė

12.    Dėl įgaliojimo suteikimo tvirtinti žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo (TR-50).
Pranešėja – Indrė Žutautienė

13.    Dėl Ekspertų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-52).
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė

14.    Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos 2022 metų veiklos ir programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (TR-59).
Pranešėja – Vaida Remėzienė

15.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės 2022-2030 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitai (TR-60).
Pranešėja – Viktorija Lekavičiūtė

16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (TR-61).
Pranešėja – Regina Radimonienė
17.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-79).
Pranešėja – Regina Radimonienė

18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-346 „Dėl santuokos organizavimo ir registravimo tvarkos nustatymo reprezentacinėse vietose“ 1 punkto pakeitimo (TR-62).
Pranešėja – Olia Šmukštienė

19.    Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (TR-65).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
20.    Dėl patalpų, esančių Kuršėnų g. 26B, Upynos k., Telšių r., nuomos (TR-66).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
21.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Respublikos g. 18, Telšiuose, nuomos (TR-67).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
22.    Dėl  viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo (TR-70).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
23.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Telšių g. 66, Luokės mstl., Telšių r., nuomos sutarties sudarymo (TR-72).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
24.    Dėl negyvenamųjų pastatų, esančių Kuodžių g. 4, Kuodžių k., Telšių r., nuomos (TR-73).
Pranešėja – Agnė Petrulytė

25.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-69).
Pranešėja – Vilma Dobrovolskienė
26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T1-391 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų biudžetų asignavimų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-71).
Pranešėja – Vilma Dobrovolskienė

27.    Dėl Telšių rajono 2023-2030 m. fizinio aktyvumo ir sporto strategijos patvirtinimo (TR-75).
Pranešėjas – Vygantas Macevičius
28.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono krepšinio komandai dalyvauti Nacionalinės krepšinio lygos čempionate" pakeitimo (TR-77).
Pranešėjas – Vygantas Macevičius
29.    Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-78).
Pranešėjas – Vygantas Macevičius

30.    Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Nerimdaičių kaimo viešosios erdvės atnaujinimas ir bendruomenės pastato dalies pritaikymas gyventojų poreikiams“ (TR-76).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
31.    Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-102).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė

32.    Dėl VšĮ Telšių jaunimo centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-80).
Pranešėja – Zita Simaitienė
33.    Dėl VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-81).
Pranešėja – Zita Simaitienė
34.    Dėl VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-82).
Pranešėja – Zita Simaitienė
35.    Dėl VšĮ Varnių Pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-83).
Pranešėja – Zita Simaitienė
36.    Dėl VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-84).
Pranešėja – Zita Simaitienė
37.    Dėl  pritarimo VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 2022 metų veiklos ir finansinei ataskaitai (TR-85).
Pranešėja – Zita Simaitienė

38.    Dėl Rimanto Adomaičio atleidimo iš Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų (TR-87).
Pranešėja – Ilma Gintalienė
39.    Dėl Tomo Katkaus atleidimo iš Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų (TR-88).
Pranešėja – Ilma Gintalienė
40.    Dėl Laimos Sadauskienės skyrimo savivaldybės kontroliere antrai kadencijai (TR-97).
Pranešėja – Ilma Gintalienė

41.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (TR-92).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 

42.    Dėl pritarimo, padidinant biudžeto lėšas, įgyvendinamam projektui „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ (TR-93).
Pranešėja – Edita Kuliešienė
43.    Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus.
Pranešėja – Edita Kuliešienė

44.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių miesto centrinio stadiono apšvietimo įrengimas“ pakeitimo (TR-94).
Pranešėjas – Mindaugas Norkus 

45.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-101).
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė

46.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimoNnr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (TR-103).
Pranešėja – Roberta Norkevičienė
47.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (TR-105).
Pranešėja – Roberta Norkevičienė

48.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-221 „Dėl Telšių rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-104).
Pranešėja – Kristina Jankauskienė

Papildomi klausimai:
49.    Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių Žemaitės dramos teatro aktualizavimas ir įveiklinimas“ (TR-109).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 

Laimutė Katkuvienė, 56171