2023-03-24 Atnaujinimo data: 2023-10-18
Spausdinti

2023-03-30, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 


I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
1.    Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Telšių rajono savivaldybės ir VšĮ Klaipėdos valstybinės kolegijos (TR-63).
2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-440 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų I pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo“ pakeitimo (TR-110).
3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (TR-92).
4.    Dėl Rimanto Adomaičio atleidimo iš Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų (TR-87).
5.    Dėl Tomo Katkaus atleidimo iš Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų (TR-88).

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

6.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-79).
7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (TR-61).
8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mero rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-69).
9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-391 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų biudžetų asignavimų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-71).
10.    Dėl patalpų, esančių Kuršėnų g. 26B, Upynos k., Telšių r., nuomos (TR-66).
11.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Respublikos g. 18, Telšiuose, nuomos (TR-67).
12.    Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo (TR-70).
13.    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Telšių g. 66, Luokės mstl., Telšių r., nuomos sutarties sudarymo (TR-72).
14.    Dėl negyvenamųjų pastatų, esančių Kuodžių g. 4, Kuodžių k., Telšių r., nuomos (TR-73).
15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono krepšinio komandai dalyvauti Nacionalinės krepšinio lygos čempionate“ pakeitimo (TR-77).
16.    Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Nerimdaičių kaimo viešosios erdvės atnaujinimas ir bendruomenės pastato dalies pritaikymas gyventojų poreikiams“ (TR-76).
17.    Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių Žemaitės dramos teatro aktualizavimas ir įveiklinimas“ (TR-109). 
18.    Dėl pritarimo, padidinant biudžeto lėšas, įgyvendinamam projektui „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ (TR-93).
19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Telšių miesto centrinio stadiono apšvietimo įrengimas“ pakeitimo (TR-94).
20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-103).
21.    Dėl Telšių meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainio ir lengvatų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-86). 

III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Algirdas Žebrauskas

22.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijai (TR-23).
23.    Dėl leidimo atlikti remonto ir statybos darbus (TR-54).
24.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Viekšnalių bendruomenei „Šatrijos vingis“ (TR-56).
25.    Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai (TR-64).
26.    Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Telšių kultūros centrui (TR-89).
27.    Dėl patikėjimo teisės nutraukimo autobusui, perduotam Telšių „Ateities“ progimnazijai, ir autobuso perdavimo Telšių rajono Nevarėnų pagrindinei mokyklai (TR-90).
28.    Dėl sutikimo perimti turtą Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn (TR-95).
29.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai“ pakeitimo (TR-96).
30.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-299 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Luokės sporto klubui“ pakeitimo (TR-99).
31.    Dėl įgaliojimo suteikimo tvirtinti žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo (TR-50).
32.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-346 „Dėl santuokos organizavimo ir registravimo tvarkos nustatymo reprezentacinėse vietose“ 1 punkto pakeitimo (TR-62).
33.    Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (TR-65).
34.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-101).
35.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (TR-105).
36.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-221 „Dėl Telšių rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-104).

IV. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja – Simona Simaitytė

37.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo nr. T1-31 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-53). 
38.    Dėl pritarimo dalyvauti projekto „Paslaugų skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinime Telšių rajono savivaldybėje (TR-106).
39.    Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo (TR-107). 
40.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-108). 

V. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

41.    Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-57). 
42.    Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo (TR-58). 
43.    Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, kurioms nustatomas klasių ir mokinių skaičius, ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2023–2024 mokslo metams, sąrašo patvirtinimo (TR-68).
44.    Dėl Telšių rajono 2023—2030 m. fizinio aktyvumo ir sporto strategijos patvirtinimo (TR-75).
45.    Dėl Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo (TR-100).
46.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-404 „Dėl Telšių rajono etninės kultūros plėtros 2022—2024 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-98).

VI. Kontrolės komitetas
Pranešėjas – Algirdas Tarvainis

47.    Dėl Laimos Sadauskienės skyrimo savivaldybės kontroliere antrai kadencijai (TR-97).

VII. Ataskaitos
48.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-91).
Pranešėjas – Administracijos direktorius Tomas Katkus
49.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės 2022-2030 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitai (TR-60).
Pranešėjas – Administracijos direktorius Tomas Katkus
50.    Dėl Ekspertų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-52).
Pranešėjas – Rimantas Adomaitis
51.    Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos 2022 metų veiklos ir programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (TR-59).
Pranešėjas – Stanislovas Čekanauskas
52.    Dėl Telšių rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-78).
Pranešėjas – Valdas Zykas
53.    Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-102).
Pranešėja – Lina Niaurienė
54.    Dėl VšĮ Telšių jaunimo centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-80).
Pranešėja – Saulena Pilitauskaitė
55.    Dėl VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-81).
Pranešėjas – Egidijus Vaškelevičius
56.    Dėl VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-82).
Pranešėja –Ilona Valiūtė
57.    Dėl VšĮ Varnių Pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-83).
Pranešėja – Laima Jurytė - Zakarauskienė
58.    Dėl VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-84).
Pranešėja – Laima Jurytė - Zakarauskienė
59.    Dėl  pritarimo VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 2022 metų veiklos ir finansinei ataskaitai (TR-85).
Pranešėja – Jovita Seiliuvienė
60.    Dėl Telšių rajono savivaldybės turizmo tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-74). 
Pranešėja – Janina Bucevičė 
61.    Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (TR-55).
Pranešėja – Giedrė Nagienė 

VIII. Informacijos


Laimutė Katkuvienė, 56171