2023-05-11 Atnaujinimo data: 2023-05-15
Spausdinti

2023-05-15, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas (mišriu būdu)

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai (vyks tiesioginė posėdžio transliacija). Posėdis vyks mišriu būdu.

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-124). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-127). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė
 
3. Dėl narių delegavimo į asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės valdybą (TR-125).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė 
 
4. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-126).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 
5. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-130).
Pranešėja – Viktorija Lekavičiutė
 
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-132). 
Pranešėja – Neringa Staponkienė 
 
7. Dėl Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo (TR-133). 
Pranešėja – Vaida Remėzienė
 
8. Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės sudarymo (TR-143).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 
 
9. Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (TR-141).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
 
10. Dėl sutikimo perduoti viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos tarnybos nuosavybėn viešosios įstaigos Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro ilgalaikį materialųjį turtą (TR-156).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
 
11. Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2023 metams nustatymo (TR-142).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
12. Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir gydymo tarybų sudarymo (TR-144).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
13. Dėl viešosios įstaigos Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-145).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
14. Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo (TR-146).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
15. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2023 metams nustatymo (TR-148).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
16. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-149).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
17. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo (TR-150).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
18. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (TR-151).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
19. Dėl Viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo užmokesčio normatyvo 2023 metams nustatymo (TR-152).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
20. Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-153).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
21. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (TR-155).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
22. Dėl Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo (TR-157).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
23. Dėl Telšių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų būsto nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-158).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
24. Dėl delegavimo ir išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą (TR-159). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
25. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (TR-160).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
26. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-163).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
27. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-166).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
28. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (TR-161).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
29. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-164).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
30. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-411 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-168). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
31. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-170).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
32. Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimų (TR-162).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
 
33. Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo (TR-169).
Pranešėjas – Gintautas Naglisas 
 
 
 
 

Rūta Šedleckienė, 56171