2023-05-12 Atnaujinimo data: 2023-05-17
Spausdinti

2023-05-17, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (mišriu būdu)

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai (vyks tiesioginė posėdžio transliacija). Posėdis vyks mišriu būdu. 

1. Dėl ilgalaikio turto perdavimo Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijai (TR-122).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-145 „Dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-123). 
Pranešėja – Zita Simaitienė 
 
3. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-124). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
 
4. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-127). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė
 
5. Dėl narių delegavimo į asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės valdybą (TR-125).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė 
 
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-126).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 
7. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-130).
Pranešėja – Viktorija Lekavičiutė
 
8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Telšių rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-129). 
Pranešėja – Gintarė Abromavičienė 
 
9. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-131).
Pranešėja – Gintarė Abromavičienė 
 
10. Dėl Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo (TR-133). 
Pranešėja – Vaida Remėzienė 
 
11. Dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos statistinės ataskaitos patvirtinimo (TR-135).
Pranešėja – Rūta Žlibinienė 
 
12. Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo (TR-154).
Pranešėja – Rūta Žlibinienė
 
13. Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų 2022 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (TR-172).
Pranešėja – Rūta Žlibinienė
 
14. Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės sudarymo (TR-143).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 
 
15. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-147).
Pranešėja – Sandra Balnytė-Keburienė
 
16. Dėl delegavimo ir išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą (TR-159). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
17. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (TR-160).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
18. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-163).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
19. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-166).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
20. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (TR-161).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
21. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-164).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
22. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-411 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-168). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
23. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-170).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
24. Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimų (TR-162).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
 
25. Dėl Telšių rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų pakeitimų (TR-167). 
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
 
26. Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo (TR-169).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
Informacija:
27. Dėl dukterinės įmonės UAB „Veistas“ veiklos tęstinumo.
Pranešėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas
28. Dėl mišrių komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydžio suderinimo.
Pranešėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas
 
 
Rūta Šedleckienė, 56171