2023-05-12 Atnaujinimo data: 2023-05-18
Spausdinti

2023-05-18, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas (mišriu būdu)

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai (vyks tiesioginė posėdžio transliacija). Posėdis vyks mišriu būdu.

 

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-145 „Dėl Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-123). 
Pranešėja – Zita Simaitienė 
 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-165).
Pranešėja – Zita Simaitienė
 
3. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-124). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
 
4. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-127). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė
 
5. Dėl narių delegavimo į asociacijos Telšių miesto vietos veiklos grupės valdybą (TR-125).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-126).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 
7. Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-130).
Pranešėja – Viktorija Lekavičiutė
 
8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-131).
Pranešėja – Gintarė Abromavičienė 
 
9. Dėl Telšių rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-132). 
Pranešėja – Neringa Staponkienė 
 
10. Dėl Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo (TR-133). 
Pranešėja – Vaida Remėzienė 
 
11. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Telšių g. 66, Luokės mstl. (atskiras korpusas), Telšių r., nuomos (TR-136). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
 
12. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Telšių g. 66, Luokės mstl., Telšių r., nuomos (TR-137). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė
 
13. Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo (TR-138).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
 
14. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdos g. 3A, Telšių m., nuomos (TR-139). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė
 
15. Dėl bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės sudarymo (TR-143).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 
 
16. Dėl viešosios įstaigos Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-145).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
17. Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo (TR-146).
Pranešėja – Silvija Martinkutė 
 
18. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-149).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
19. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo (TR-150).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
20. Dėl viešosios įstaigos Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo (TR-151).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
21. Dėl viešosios įstaigos Luokės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo (TR-153).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
22. Dėl Telšių rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių (budinčių) gydytojų, medicinos biologų, biomedicinos technologų, radiologijos technologų, akušerių, slaugytojų būsto nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-158).
Pranešėja – Silvija Martinkutė
 
23. Dėl delegavimo ir išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą (TR-159). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
24. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (TR-160).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
25. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-163).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
26. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-166).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
27. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (TR-161).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
28. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (TR-164).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
29. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-411 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-168). 
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
30. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-170).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius
 
31. Dėl atstovų į Telšių regiono plėtros tarybos kolegiją ir įgaliojimų suteikimo (TR-169).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius 
 
32. Dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimų (TR-162).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
 
33. Dėl įstojimo į asociaciją „Klaipėdos regiono žvejų vietos veiklos grupė“ ir valdybos nario delegavimo (TR-171). 
Pranešėja – Kristina Jankauskienė 
 
34. Dėl planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti objektų sąrašo patvirtinimo (TR-173).
Pranešėjas – Mindaugas Norkus

35. Dėl savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-174).
Pranešėja – Zita Simaitienė 

36. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-175).
Pranešėja – Zita Simaitienė 
 
Informacija:
37. Dėl dukterinės įmonės UAB „Veistas“ veiklos tęstinumo.
Pranešėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas
38. Dėl mišrių komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydžio suderinimo.
Pranešėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Vidimantas Domarkas


 

 

 
Rūta Šedleckienė, 56171