2023-09-21 Atnaujinimo data: 2023-09-21
Spausdinti

2023-09-27, 10.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis

first image

Posėdžio vieta Telšių rajono savivaldybės DIDŽIOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.

 
1. Dėl  tyrimo „Dėl Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centro meno vadovo Martyno Miliausko darbo rėžimo, darbo grafikų ir duomenų darbuotojo darbo laiko apskaitos tabeliuose (ne) atitikimo“ užbaigimo.
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos 2023-06-08 rašto Nr. R8-02-V-1527 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo“ ir dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti teikimo komisijos.
3. Dėl Telšių rajono savivaldybės Tarybos nario Algirdo Bacevičiaus rašto „Dėl galimai neteisėtai išmokėto priedo prie atlyginimo“.
4. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdžio medžiagos Nr. T-7  antikorupcinio vertinimo. 
5. Kiti klausimai.
 
 
 
 
 
Algirdas Bacevičius, 8 614 83313