2023-11-16 Atnaujinimo data: 2023-11-17
Spausdinti

2023-11-21, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

first image
Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu. 
 

1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų tvirtinimo (RT-338).
Pranešėja – Vaida Remezienė 

2.    Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn (RT-339).
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė 

3.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriui (RT-340). 
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Žemaitijos verslo centro dalininko kapitalo didinimo (RT-343). 
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
5.    Dėl ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (RT-346). 
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
6.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei (RT-357). 
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 

7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.T1-226 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (RT -341). 
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 

8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-344). 
Pranešėja – Zita Simaitienė 
9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-345). 
Pranešėja – Zita Simaitienė 

10.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (RT-347). 
Pranešėja – Inesa Vaitkė 

11.    Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo (RT-348). 
Pranešėja – Rimantė Norvaišė 

12.    Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – negyvenamosios patalpos – sandėlio, esančio Mažojoje Kalno g. 2-3, Telšiuose, pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-352). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
13.    Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – žemės sklypų pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-350). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
14.    Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r., nuomos ne konkurso būdu (RT-354). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
15.    Dėl turto perdavimo humanitarinei pagalbai teikti (RT-364). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 

16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (RT-356). 
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė

17.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo nr. T1-214 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma,kada Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-359). 
Pranešėjas – Adomas Žvirzdinas

18.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (RT -360). 
Pranešėja – Ilma Gintalienė 

19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (RT-361). 
Pranešėja – Kristina Jankauskienė 

20.    Dėl Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-363). 
Pranešėjas – Liutauras Armalis

21.    Dėl sveikatos centro įsteigimo Telšių rajono savivaldybėje (RT-366). 
Pranešėja – Indrė Šimulytė-Butkienė

22.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-367). 
Pranešėja – Regina Radimonienė

23.    Informacija. Dėl buvusio karinio miestelio teritorijos Telšių mieste sklypų.
Pranešėja – Edita Kuliešienė 
 

Laimutė Katkuvienė, 56171