2023-11-16 Atnaujinimo data: 2023-11-16
Spausdinti

2023-11-23, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu.

 

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų tvirtinimo (RT-338).
Pranešėja – Vaida Remėzienė 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.T1-226 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (RT-341).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 
3. Dėl Telšių rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Žemaitijos verslo centro dalininko kapitalo didinimo (RT-343).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė 
4. Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-344).
Pranešėja – Zita Simaitienė 
5. Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-345).
Pranešėja – Zita Simaitienė
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (RT-347).
Pranešėja – Inesa Vaitkė 
7. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-359).
Pranešėjas – Adomas Žvirzdinas 
8. Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo (RT-348).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
9. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – negyvenamosios patalpos – sandėlio, esančio Mažojoje Kalno g. 2-3, Telšiuose, pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-352).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
10. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – žemės sklypų pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-350).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r., nuomos ne konkurso būdu (RT-354).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
12. Dėl turto perdavimo humanitarinei pagalbai teikti (RT-364).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
13. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-353).
Pranešėja – Rimantė Levickienė 
14. Dėl 2024 m. Telšių rajono prioritetinių kultūros ir meno renginių sąrašo patvirtinimo (RT-355).
Pranešėja – Rūta Žlibinienė 
15. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (RT-356).
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
16. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (RT-360).
Pranešėja – Ilma Gintalienė 
17. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (RT-361).
Pranešėja – Kristina Jankauskienė 
18. Dėl Telšių rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-362).
Pranešėja – Eglė Gaubienė 
19. Dėl Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-363).
Pranešėjas – Liutauras Armalis
20. Dėl Sveikatos centro įsteigimo Telšių rajono savivaldybėje (RT-366).
Pranešėja –  Indrė Šimulytė-Butkienė
21. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-367).
Pranešėja – Regina Radimonienė
 
 
 
Vilma Šakienė, tel. 8 686 29105, el.p. vilmasakiene@gmail.com
Rūta Šedleckienė, 56171