2023-11-24 Atnaujinimo data: 2023-11-28
Spausdinti

2023-11-30, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Tomas Katkus
1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (RT -360). 

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėjas – Vilma Šakienė

2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (RT-356). 
3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-367). 
4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų tvirtinimo (RT-338).
5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Žemaitijos verslo centro dalininko kapitalo didinimo (RT-343). 
6.    Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-344). 
7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų bendrovių  vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-345). 
8.    Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – negyvenamosios patalpos – sandėlio pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-352). 
9.    Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto – žemės sklypų pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-350). 
10.    Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r., nuomos ne konkurso būdu (RT-354). 
11.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (RT-361). 
12.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (RT-347). 
13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-359). 
14.    Dėl Telšių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-363). 

III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Saulius Urbonas

15.    Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn (RT-339).
16.    Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriui (RT-340). 
17.    Dėl ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (RT-346). 
18.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei (RT-357). 
19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.T1-226 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (RT -341). 
20.    Dėl turto perdavimo humanitarinei pagalbai teikti (RT-364). 

IV. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

21.    Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo (RT-348).
22.    Dėl 2021 m. rugpjūčio 26 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-310 „Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-351).
23.    Dėl 2024 m. Telšių rajono prioritetinių kultūros ir meno renginių sąrašo patvirtinimo (RT-355).
24.    Dėl Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (RT-358).
25.    Dėl Telšių rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-362).

V. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

26.    Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo (RT-342).
27.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-353).
28.    Dėl sveikatos centro įsteigimo Telšių rajono savivaldybėje (RT-366). 

VI. Kontrolės komitetas
Pranešėjas – Imantas Motiejūnas

29.    Dėl nušalinimo ir pavedimo (RT-365).

VII. Informacijos

30.    Dėl vaikų maitinimo organizavimo Telšių lopšelyje -  darželyje „Žemaitukas“.
Pranešėja – Telšių lopšelio -  darželio „Žemaitukas“ direktorė Edita Andrijauskienė