2023-12-01 Atnaujinimo data: 2023-12-04
Spausdinti

2023-12-04, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo (RT-380).
Pranešėja – Lina Kybartaitė-Jokubauskienė
 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl įgaliojimo suteikimo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios (RT-370)
Pranešėja – Daiva Tūmienė 
 
3. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (RT-372).
Pranešėja – Albina Ročiuvienė  
 
4. Dėl Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-374).
Pranešėjas – Gediminas Gudas 
 
5. Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-375).
Pranešėjas – Gediminas Gudas
 
6. Dėl mokinių vežimo Telšių rajone tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo (RT- 376).
Pranešėjas – Gediminas Gudas 
 
7. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono futbolo komandai dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose” pakeitimo (RT- 377).
Pranešėjas – Vygantas Macevičius
 
8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl 2023 metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos patvirtinimo” pakeitimo (RT-381).
Pranešėja – Vaida Remėzienė 
 
9. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., nuomos (RT-385).
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
 
10. Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininko pareigų (RT-349).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė 
 
11. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-388).
Pranešėja – Regina Radimonienė
 
 
Rūta Šedleckienė, 56171