2023-12-01 Atnaujinimo data: 2023-12-04
Spausdinti

2023-12-05, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

first image
Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu. 
 

1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo (RT-380). 
Pranešėja – Lina Kybartaitė - Jokubauskienė

2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (RT-368).
Pranešėja – Zita Simaitienė 
3.    Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo (RT-369).
Pranešėja – Zita Simaitienė 

4.    Dėl neprivatizuojamo žemės ploto (RT-373). 
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė 
5.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Telšių rajono senelių globos namams“ pripažinimo netekusiu galios (RT-382). 
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė 

6.    Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (RT-371). 
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
7.    Dėl nekilnojamojo turto, esančio Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., nuomos (RT-385).
Pranešėja – Agnė Petrulytė 

8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (RT-372).
Pranešėja – Albina Ročiuvienė 

9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-9 " Dėl 2023 metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (RT-381). 
Pranešėja – Vaida Remezienė

10.    Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2024 m. investicijų plano I dalies suderinimo (RT-383). 
Pranešėja – Inesa Vaitkė
11.    Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2024 m. investicijų plano II dalies suderinimo (RT-384). 
Pranešėja – Inesa Vaitkė

12.    Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo (RT-387). 
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė

13.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-388). 
Pranešėja – Regina Radimonienė

Papildomi klausimai:
14.    Dėl įgaliojimo suteikimo (RT-389). 
Pranešėjas – Gintautas Naglisas
15.    Dėl 2017 m. lapkričio 15 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. S-14521 nutraukimo (RT-390).
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
 

Laimutė Katkuvienė, 56171