2023-12-01 Atnaujinimo data: 2023-12-06
Spausdinti

2023-12-06, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu.

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo (RT-380).
Pranešėja – Lina Kybartaitė-Jokubauskienė
 
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (RT-372).
Pranešėja – Albina Ročiuvienė  
 
3. Dėl Šeimynų finansavimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-378).
Pranešėja – Ingrida Jurkienė 
 
4. Dėl viešųjų Telšių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo prijungiant jas prie Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (RT-379).
Pranešėjas – Gintautas Naglisas
 
5. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl 2023 metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos patvirtinimo” pakeitimo (RT-381).
Pranešėja – Vaida Remėzienė 
 
6. Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo (RT-386).
Pranešėja – Rimantė Levickienė 
 
7. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-388).
Pranešėja – Regina Radimonienė
 
8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Telšių rajono senelių globos namams“ pripažinimo netekusiu galios (RT-382). 
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė
 
9. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., nuomos (RT-385).
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
 
10. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (RT-391).
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
 
 
 
 
Rūta Šedleckienė, 56171