2023-12-01 Atnaujinimo data: 2023-12-06
Spausdinti

2023-12-07, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu.

 

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo (RT-380).
Pranešėja – Lina Kybartaitė-Jokubauskienė
 
2. Dėl  Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (RT-368).
Pranešėja – Zita Simaitienė   
 
3. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo (RT-369)
Pranešėja – Zita Simaitienė  
 
4. Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (RT-371).
Pranešėja –Agnė Petrulytė 
 
5. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., nuomos (RT-385).
Pranešėja – Agnė Petrulytė 
 
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (RT-372).
Pranešėja –Albina Ročiuvienė  
 
7. Dėl mokinių vežimo Telšių rajone tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo (RT- 376).
Pranešėjas – Gediminas Gudas 
 
8. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl įsipareigojimų skirti lėšų Telšių rajono futbolo komandai dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose” pakeitimo (RT- 377). 
Pranešėjas – Vygantas Macevičius
 
9. Dėl Šeimynų finansavimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-378).
Pranešėja – Ingrida Jurkienė 
 
10. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl 2023 metų Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos sąmatos patvirtinimo” pakeitimo (RT-381).
Pranešėja – Vaida Remėzienė
 
11. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2024 m. investicijų plano I dalies suderinimo (RT-383).
Pranešėja – Inesa Vaitkė
 
12. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2024 m. investicijų plano II dalies suderinimo (RT-384).
Pranešėja – Inesa Vaitkė
 
13. Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo (RT-386).
Pranešėja – Rimantė Levickienė 
 
14. Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo (RT-387).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė 
 
15. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-388).
Pranešėja – Regina Radimonienė
 
16. Dėl įgaliojimo suteikimo (RT-389).
Pranešėjas – Gintautas Naglisas
 
17. Dėl 2017 m. lapkričio 15 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. S-14521 nutraukimo (RT-390).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
 
18. Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (RT-391).
Pranešėja – Loreta Kinčiuvienė 
 
19. Dėl pritarimo projekto „Verslo pradžios ir verslo augimo priemonių diegimas Telšių rajone“ įgyvendinimui (RT-392).
Pranešėja – Edita Kuliešienė 
 
 
 
 
Vilma Šakienė, tel. 8 686 29105, el.p. vilmasakiene@gmail.com
Rūta Šedleckienė, 56171