2022-12-20 Atnaujinimo data: 2022-12-20
Spausdinti

INFORMACIJA DĖL ŠILUMOS TINKLŲ IŠVYSTYMO TELŠIŲ MIESTE IR PRIEMIESTINĖSE GYVENVIETĖSE SPECIALAUS PLANO KEITIMO (ATNAUJINIMO) DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

first image

Telšių rajono savivaldybė informuoja, kad 2022 m. gruodžio 14 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu NR.A1-1915 yra parengta Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimo (atnaujinimo) darbų programą.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas,  inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės dalies.

Planuojama teritorija - Telšių rajono savivaldybės teritorijoje: Telšių mieste, Gadūnavo seniūnijoje, Ryškėnų seniūnijoje, Degaičių seniūnijoje, Viešvėnų seniūnijoje,

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, LT-32110, Telšiai, tel.8-444-52872, El. paštas: info@telsiai.lt, www.telšiai.lt

Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėja Indrė Žutautienė, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56175.

Supažindinimo tvarka: su planavimo darbų programa galima susipažinti Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telšiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2022-12-20 raštu Telšių rajono savivaldybės administracijai, Žemaitės g. 14, LT-32110, Telšiai.  

PRIDEDAMA:

1. Telšių rajono administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialaus plano keitimo (atnaujinimo) darbų programos patvirtinimo (4 lapai).