2023-10-31 Atnaujinimo data: 2023-10-31
Spausdinti

Informuojame apie patikslintus teritorijos (plotas apie 20,0 ha), esančios vakarinėje Masčio ežero pakrantėje, Telšių mieste, detalaus plano koregavimo sprendinius

first image

 

     Patikslinti Teritorijos (plotas apie 20,0 ha), esančios vakarinėje Masčio ežero pakrantėje, Telšių mieste, detalaus plano koregavimo sprendiniai

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo,  konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 papunkčiu,  visuomenė supažindinama su pakeistais (patikslintais) teritorijų planavimo dokumento - Teritorijos (plotas apie 20,0 ha), esančios vakarinėje Masčio ežero pakrantėje, Telšių mieste, detalaus plano koregavimo sprendiniais.

Plano organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel.(8 444) 54761, (8 444) 22366, el.paštas info@telsiai.lt;
Plano rengėjas:  UAB "Dujų Sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt. Projekto vadovas Romualdas Velykis, tel. 8 698 24 903;

Planuojamos teritorijos adresas: Parko g. 1, Telšių m. (unikalus Nr.: 4400-2731-2714);

Planavimo pagrindas: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-422 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“;

Planavimo uždaviniai:

sklypą, adresu Parko g. 1, Telšių m., performuoti suformuojant atskirą sklypą kitos paskirties, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti žemės sklypų naudojimo paskirtį, ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą, bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą planuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Sprendinių derinimo metu gautos Aplinkos apsaugos agentūros pastabos, kurios ištaisytos. Patikslinti detaliojo plano sprendiniai kartu su patikslintu aiškinamuoju raštu įkelti į TPDRIS informacinę sistemą.

Su pataisytais (patikslintais) detaliojo plano sprendiniais  (aktualia redakcija) galima susipažinti informacinėje sistemoje TPDRIS (Nr. K- VT-78-22-356) bei Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Priedai:

  1. Sprendiniai_Aiškinamasis raštas.pdf
  2. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.pdf
  3. Žemės sklypų ir servitutų ribų nužymėjimo brėžinys.pdf
  4. Pakrantės apsaugos juostos_ir_zonos_schema.pdf