2023-01-30 Atnaujinimo data: 2023-01-30
Spausdinti

Informuojame apie pritarimą „Gyvenamojo (įvairioms socialinėms grupėms) pastato paskirties keitimo į gyvenamosios (trijų ir daugiau butų (daugiabučių)) paskirties pastatą, keičiant 36 patalpų paskirtį į gyvenamosios (butų) paskirtį bei 11 butų paprastojo remonto, Masčio g. 36, Telšių m., projekto“ projektiniams pasiūlymams

first image

Informuojame, kad, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-738 pritarta „Gyvenamojo (įvairioms socialinėms grupėms) pastato (unik. nr. 7898-8001-6015) paskirties keitimo į gyvenamosios (trijų ir daugiau butų (daugiabučių)) paskirties pastatą, keičiant 36 patalpų paskirtį į gyvenamosios (butų) paskirtį bei 11 butų paprastojo remonto, Masčio g. 36, Telšių m., Telšių raj. sav., projekto“  projektiniams pasiūlymams.

Visuomenės atstovai su projekto projektiniais pasiūlymais gali susipažinti  www.planuojustatau.lt.

Projektiniai pasiūlymai