2022-11-30 Atnaujinimo data: 2022-11-30
Spausdinti

Informuojame apie pritarimą „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučio) pastato pagrindinės naudojimo paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą ir dalies patalpų keitimo į paslaugų paskirtį, Respublikos g. 23, Telšių m., bei paprastojo remonto projekto“ projektiniams pasiūlymams

first image

Informuojame, kad, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. D1-738 pritarta „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučio) pastato (unik. nr. 4400-2335-5613) pagrindinės naudojimo paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą ir dalies patalpų keitimo į paslaugų paskirtį, adr. Respublikos g. 23, Telšių m., bei paprastojo remonto projekto“  projektiniams pasiūlymams.

Visuomenės atstovai su projekto projektiniais pasiūlymais gali susipažinti  www.planuojustatau.lt.

Projektiniai pasiūlymai