2023-06-28 Atnaujinimo data: 2023-06-28
Spausdinti

Informuojame, kad parengtas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektas

first image

Informuojame, kad parengtas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji funkcinė zona (indeksas  GM-5), esanti tarp Plungės ir Beržų gatvių, Telšių m. Planuojamos teritorijos  plotas – apie 7,87 ha.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, LT-32110, Telšiai, tel.8-444-52872, El. paštas: info@telsiai.lt

Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Dabkevičiutė, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56176, el. p: daiva.dabkeviciute@telsiai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1.  keisti Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrojo plano koregavime;

2. koreguoti Telšių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius Telšių miesto teritorijos dalyje – mažo užstatymo intensyvumo gyvenamojoje funkcinėje zonoje (indeksas  GM-5), esančioje tarp Plungės ir Beržų gatvių, Telšių mieste (grafinis priedas Nr.1), nustatant paslaugų ir inžinerinės infrastruktūros funkcines zonas, pakeičiant planuojamoje teritorijoje leistiną maksimalų prekybos įmonių plotą, patikslinti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, pagrindinį brėžinį ir aiškinamąjį raštą;

3. koreguoti Telšių miesto bendrojo plano koregavimo sudedamąją dalį – Telšių miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius.

Supažindinimo tvarka: Su Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektu galima susipažinti ir teikti pasiūlymus nuo 2023 m. birželio 29 d. iki 2023 m. liepos 13 d.  Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt, Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, kontaktinis asmuo – Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Dabkevičiutė, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56176, Telšių miesto seniūnijoje (Turgaus a. 7, Telšių m.).

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projekto visuomenė gali teikti iki 2023 m. liepos 13 d. (imtinai) raštu Telšių  rajono savivaldybės administracijai, Žemaitės g. 14, LT-87333, Telšių m.

PRIDEDAMA:

  1. Įsakymo projektas
  2. Grafinis priedas Nr.1