2024-02-23 Atnaujinimo data: 2024-02-23
Spausdinti

Informuojame, kad pradedama rengti žemės sklypo, esančio adresu Klaipėdos g. 48, Telšių mieste, detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-384 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 48, Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimo procedūra

first image

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame, kad pradedama rengti žemės sklypo, esančio adresu Klaipėdos g. 48, Telšių mieste, detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-384 „Dėl žemės sklypo Klaipėdos g. 48, Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo“,  sprendinių koregavimo procedūra.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. 8-444-52872, el. p. info@telsiai.lt, interneto svetainė www.telsiai.lt     Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Žemaitės g. 14, Telšiai, 109 kab., tel. 8-444-56175.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą tarp Klaipėdos ir J. Basanavičiaus gatvių prijungti prie nuosavybės teise valdomo sklypo, esančio adresu Klaipėdos g. 48, Telšių mieste;  panaikinti detaliojo plano sprendiniuose numatytą servitutą (tarnaujantis daiktas, plotas – 84 kv. m.), suteikiantį teisę aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas: bendra tvarka.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Darbų atlikimo terminai: 2024 m. I – III ketv.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 26 d. iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai):

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Žemaitės g. 14, Telšių, skelbimų lenta prie 108 kab.;
  2. Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, Turgaus a. 7, Telšiai;
  3. Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt.
  4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl planavimo tikslų teikiami raštu planavimo organizatoriui iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai).

PRIDEDAMA: 

  1. Siūlomų detaliojo plano koregavimo sprendinių brėžinys
  2. Įsakymo projektas dėl detaliojo plano koregavimo procedūros organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų