2023-11-16 Atnaujinimo data: 2023-11-16
Spausdinti

Informuojame, kad pradedama teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano sprendinių koregavimo procedūra žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0010:44 Telšių m. k . v.), esančio adresu Kalno g. 40, Telšių mieste, ribose

first image

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame, kad pradedama teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl teritorijos tarp Kalno g., Rambyno g., Džiugo g., geležinkelio Šiauliai-Klaipėda, K. Donelaičio g., Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimo procedūra žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0010:44 Telšių m. k . v.), esančio adresu Kalno g. 40, Telšių mieste, ribose.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. 8-444-52872, el. p. info@telsiai.lt, interneto svetainė www.telsiai.lt. Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Žemaitės g. 14, Telšiai, 109 kab., tel. 8-444-56175.

Planavimo iniciatorius: Telšių rajono savivaldybės viešoji įstaiga Telšių regioninė ligoninė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliojo plano sprendinių koregavimas, keičiant statybos ribą, padidinant žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas: bendra tvarka.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Darbų atlikimo terminai: 2024 m. I – II ketv.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. (imtinai):

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Žemaitės g. 14, Telšių, skelbimų lenta prie 108 kab.;
  2. Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, Turgaus a. 7, Telšiai;
  3. Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl planavimo tikslų teikiami raštu planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 30 d. (imtinai).

Įsakymo projektas