2023-11-27 Atnaujinimo data: 2023-11-27
Spausdinti

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Kęstučio, Birutės, Respublikos ir Iždinės gatvių, Telšių m., detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0012:374 Telšių m. k . v.), esančio adresu Turgaus a. 13, Telšių mieste, ribose.

first image

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Kęstučio, Birutės, Respublikos ir Iždinės gatvių, Telšių m., detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. 298 „Dėl teritorijos tarp Kęstučio, Birutės, Respublikos ir Iždinės gatvių, Telšių m., detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimas žemės sklypo (kadastro Nr. 7868/0012:374 Telšių m. k . v.), esančio adresu Turgaus a. 13, Telšių mieste, ribose.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. 8-444-52872, el. p. info@telsiai.lt, interneto svetainė www.telsiai.lt. Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Žemaitės g. 14, Telšiai, 109 kab., tel. 8-444-56175.

Planavimo iniciatorius: UAB „Tela“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijos naudojimo reglamento koregavimas,  padidinant žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas: bendra tvarka.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Darbų atlikimo terminai: 2024 m. I – II ketv.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 28 d. iki 2023 m. gruodžio 11 d. (imtinai):

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Žemaitės g. 14, Telšių, skelbimų lenta prie 108 kab.;
  2. Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, Turgaus a. 7, Telšiai;
  3. Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl planavimo tikslų teikiami raštu planavimo organizatoriui iki 2023 m. gruodžio 11 d. (imtinai).

PRIDEDAMA:

  1. Įsakymo projektas
  2. Schema