2023-06-28 Atnaujinimo data: 2023-06-28
Spausdinti

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pramonės g. 19A, Telšių mieste, detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-26 „Dėl žemės sklypo Pramonės g. 19A, Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimas.

first image

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pramonės g. 19A, Telšių mieste, detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-26 „Dėl žemės sklypo Pramonės g. 19A, Telšių mieste, detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių koregavimas.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, Telšiai, tel. 8-444-52872, el. p. info@telsiai.lt, interneto svetainė www.telsiai.lt. Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56176.

Planavimo iniciatorius: R. M.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliojo plano sprendinių koregavimas, keičiant užstatymo rodiklius, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį), pagrindinių ir papildomų teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas: bendra tvarka.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Darbų atlikimo terminai: 2023 m. III – IV ketv.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 29 d. iki 2023 m. liepos 13 d. (imtinai):

Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Žemaitės g. 14, Telšių, skelbimų lenta prie 108 kab.;

Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, Turgaus a. 7, Telšiai;

Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl planavimo tikslų teikiami raštu planavimo organizatoriui iki 2023 m. liepos 13 d. (imtinai).

PRIDEDAMA:

  1. Įsakymo projektas
  2. Grafinė dalis