2023-11-07 Atnaujinimo data: 2023-11-07
Spausdinti

Informuojame, kad rengiamas Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

first image

 

Informuojame, kad rengiamas Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

Planavimo pagrindas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-19 įsakymas Nr. A1-999 „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“;

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-09 įsakymas Nr. A1-1060 „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji funkcinė zona (indeksas  GM-5), esanti tarp Plungės ir Beržų gatvių, Telšių m. Planuojamos teritorijos  plotas – apie 7,87 ha.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, tel.8-444-52872, El. paštas: info@telsiai.lt.

Kontaktinis asmuo – Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Dabkevičiutė, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56176, el. p: daiva.dabkevičiute@telsiai.lt

Planavimo iniciatorius: UAB ,,Skaidora’’, Žemaičio Sodų 1-oji g. 52, Užgirių k., LT-87417, Telšių r. sav., tel. +370 676 24207, el. paštas: skaidora@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, LT-01203 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas andzelika.studija@gmail.com.

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1.  keisti Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrojo plano koregavime;

2. koreguoti Telšių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius Telšių miesto teritorijos dalyje - mažo užstatymo intensyvumo gyvenamojoje funkcinėje zonoje (indeksas  GM-5), esančioje tarp Plungės ir Beržų gatvių, Telšių m. (grafinis priedas Nr.1), nustatant paslaugų ir inžinerinės infrastruktūros funkcines zonas, pakeičiant planuojamoje teritorijoje leistiną maksimalų prekybos įmonių plotą, patikslinti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, Pagrindinį brėžinį ir aiškinamąjį raštą;

3. koreguoti Telšių miesto bendrojo plano koregavimo sudedamąją dalį – Telšių miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano sprendinius.

Bendra informacija apie projektą.  Rengiant Bendrąjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Supažindinimo tvarka: Su Bendrojo plano dokumentacija ir procedūriniais dokumentais galima susipažinti Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-78-23-617), Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, kontaktinis asmuo - Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Dabkevičiutė, Žemaitės g. 14, Telšiai, 108 kab., tel. 8-444-56176.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Telšių  rajono savivaldybės administracijai, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-78-23-617).   

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Apie sprendinių viešą svarstymą informacija bus paskelbta atskirai.

Priedai:

  1. Įsakymas
  2. Planavimo darbų programa