2023-11-10 Atnaujinimo data: 2023-11-10
Spausdinti

Informuojame, kad rengiamas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-22 patvirtinto Žemės sklypo Pramonės g. 15/ Statybininkų g. 2, Telšių mieste detaliojo plano koregavimas žemės sklypo Pramonės g. 15 ribose.

first image

 

PRANEŠIMAS APIE KOREGUOJAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-22 patvirtinto Žemės sklypo Pramonės g. 15/ Statybininkų g. 2, Telšių mieste detaliojo plano koregavimas žemės sklypo Pramonės g. 15 ribose.

Planavimo dokumento rengimo pagrindas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-29 įsakymas Nr. A1-662 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2019-06-17 įsakymas Nr. A1-933 „Dėl detaliojo plano koregavimo procedūros organizavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo tikslas:

Koreguoti teritorijos naudojimo reglamentą žemės sklypo Pramonės g. 15 ribose: keičiant statinių statybos ribas ir zonas numatoma didinti užstatymo intensyvumą.

Planavimo organizatorius: 

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Žemaitės g. 14, LT-32110, Telšiai, tel. 8-444-52872, el. paštas  info@telsiai.lt

Planavimo iniciatorius: 

R. T., G. T.

Plano rengėjas: 

Projektavimo įmonė „Arka“, projekto vadovė Birutė Bružienė;

Žalioji g. 22-1, Telšiai; telef. (8-444) 76233, el. p.  info@arkaprojektai.lt 

Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti ir teikti pasiūlymus galima iki 2023-11-30 plano rengėjo buveinėje, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-78-19-492), organizatoriaus buveinėje ar jo interneto svetainėje www.telsiai.lt

Nuo 2023-11-13 iki 2023-11-30 sprendiniai eksponuojami Telšių rajono savivaldybės ir Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentose.

Viešas susirinkimas vyks 2023-11-30, 11:00 val., plano rengėjo patalpose.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu, elektroniniu paštu ar per TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

Priedai:    Brėžinys