2023-09-07 Atnaujinimo data: 2023-09-07
Spausdinti

Pranešame apie priimtą sprendimą ištaisyti technines klaidas teritorijos tarp Naujosios g., Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g., Ežero skg., Durbinio up. ir Masčio ežero, Telšių mieste, detaliojo plano dalies sprendiniuose, adresu: Ežero g. 7, Telšiai, ribose (reg. Nr. T00087885)

first image

Koreguojami 2022 m. birželio 23 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-991 patvirtintas teritorijos tarp Naujosios g., Respublikos g., Žemaitės g., Ežero g., Ežero skg., Durbinio up. ir Masčio ežero, Telšių mieste, detaliojo plano dalies sprendiniai (reg. Nr. T00087885), ištaisant technines klaidas adresu: Ežero g. 7, Telšiai.

  1. Įsakymas
  2. Aiškinamasis raštas
  3. Sprendinių brėžinys