2022-10-11 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

first image

Patvirtintas 2018 m. gruodžio 13 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-344 „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00082799

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Pagrindinis brėžinys
  3. Inžinerinės (ekologinės) infrastruktūros brėžinys
  4. Inžinerinės (energetinės) infrastruktūros brėžinys
  5. Kraštovaizdžio tvarkymo brėžinys
  6. Susisiekimo sistemos brėžinys