2022-10-27 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas 2022

first image

Patvirtintas 2022 m. spalio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-377 : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/069ca0b0569411edba0ded10be2fa21c.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00088300

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Pagrindinis brėžinys
  3. Gamtinio karkaso teritorijos ir jų potencialo brėžinys
  4. Sprendimas 2022-10-27 Nr. T1-377