2022-11-04 Atnaujinimo data: 2022-11-04
Spausdinti

Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnija viešo konkurso tvarka 10 metų laikotarpiui išnuomoja sporto inžinerinį statinį – autokroso trasą

first image

Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnija viešo konkurso tvarka 10 metų laikotarpiui išnuomoja sporto inžinerinį statinį – autokroso trasą, esančią Getautės k. 1B, Viešvėnų sen., Telšių r. Autokroso trasos unikalus numeris 4400-5822-2567, bendras plotas 9949,00 kv. m. Pradinė nuomos kaina – 142,00 Eur už 1 mėnesį, veiklos pobūdis – sporto renginiai.

Pradinį 3 mėnesių nuomos mokesčio įnašą (426,00 Eur) sumokėti į sąskaitą 

LT164010042800090073 AS Luminor bankas.

Vokus su dokumentais pristatyti nuo 2022 m. lapkričio 4 d. 8.00 val. iki 2022 m. lapkričio 14 d. 10.00 val. adresu: Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Viešvėnų sen., viešo konkurso organizatorei, vyresniajai specialistei Indrei Šarkūnienei, tel. 864646086.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse (toliau — konkurso dalyviai) arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: „Sporto inžinerinis statinys – autokroso trasa, Getautės k. 1B, Viešvėnų sen. „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
* paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir gimimo data (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
* siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
* juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;
* kredito įstaigos kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
* kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Darbuotojas, atsakingas už nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą: Indrė Šarkūnienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijos vyresnioji specialistė, adresas: Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Viešvėnų sen., tel. (8~646) 46086, el.p. indre.sarkuniene@telsiai.lt
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2022 m. lapkričio 16 dieną 10 valandą, adresu: Getautės g 1, Viešvėnų I k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.

Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti nuomojamą turtą, privalo iki 2022 m. lapkričio 8 d. 12 val. el. paštu: indre.sarkuniene@telsiai.lt arba tel. (8~646) 46086 užsiregistruoti turto apžiūrai.

Už nuomojamo turto apžiūros sąlygas atsakingas specialistas Arūnas Monstavičius tel. 844443571. Apžiūra vyks 2022 m. lapkričio 10 dieną 10 valandą.

Paraiškos forma teikiama: www.telsiai.lt arba Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijoje, 6 kab., Getautės g. 1, Viešvėnų I k.


Paraiškos forma