2023-09-07 Atnaujinimo data: 2023-09-07
Spausdinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi teikiame susipažinti su papildytais Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano koregavimo (toliau – Detalusis planas) sprendiniais pagal visuomenės gautus pasiūlymus.

first image

Detaliojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-78-21-660.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – priimtas sprendimas - Telšių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. A1-1793 „Detaliojo plano koregavimo procedūros organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai, tel. (8 444)54761, (8 444) 22366, el. p. info@telsiai.lt.

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas,  tel. 8 37 223680, 8 686 57 194, el. p. kaunas@vzf.lt projekto vadovė Greta Sakavičienė, architektė Eglė Garnytė, el. p. projektai@garnyte.com, tel. +370 62801048.

Planavimo tikslai: Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-316 „Dėl Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“, (reg. Nr. T00043616) koregavimas nustatant naujas žemės sklypų ribas ir plotus.

Uždaviniai: Atlikti Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-316 „Dėl Telšių miesto kapinių Degaičių seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“, (reg. Nr. T00043616) koregavimą, vadovaujantis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, 319 punktu, išnagrinėti Teritoriją ties magistralinės reikšmės keliu Šiauliai-Palanga ir vietinės reikšmės keliu į Micaičius, Telšių rajone ir išanalizuoti teritorijos kraštovaizdį, želdynus, urbanistinę struktūrą, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Pagal institucijų pastabas Detaliojo plano derinimo metu Detalusis planas papildytas:

  • patikslinta dalis apie gamtinį karkasą;
  • patikslinta miškų pavertimo kitomis naudmenomis informacija.

Buvo atliktas papildymas, tačiau esminių sprendinių  tai nepakeitė.

Susipažinti su patikslintais Detaliojo plano sprendiniais pagal teritorijų planavimo komisijos pastabas galima TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-78-21-660) ir Telšių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: https://telsiai.lt/naujienos

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Sprendinių brėžinys