2024-05-16 Atnaujinimo data: 2024-05-17
Spausdinti

2024-05-20, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI  posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu.

 
1. Dėl 2024–2029 m. Telšių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo (RT-255). 
Pranešėjos – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, Edita Kuliešienė  
 
2. Dėl 2024-2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo (RT-254).
Pranešėjos – Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, Monika Domarkienė  
 
3. Dėl Telšių Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos patvirtinimo (RT-223).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė
 
4. Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-243).
Pranešėja – Irma  Laurinavičienė
 
5. „Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio“ ir alternatyvūs: „Dėl paveldimo turto mokesčio dydžio sumažinimo“ ir „Dėl neatleidimo nuo paveldimo turto mokesčio“ (RT-246).
Pranešėjas  –  Edmundas Vaitkevičius
 
 
6. Dėl Telšių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-256).
Pranešėja - Eglė Gaubienė 
 
 
 
Janina Bucevičė, tel. 8 682 27662, el.p. janina.bucevice@telsiai.lt
Rūta Šedleckienė, tel. (8 444) 56171, el.p. ruta.sedleckiene@telsiai.lt