2024-05-17 Atnaujinimo data: 2024-05-21
Spausdinti

2024-05-21, 14.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

first image
Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės  BALTOJI posėdžių salė, Žemaitės 14, Telšiai. Posėdis vyks mišriu būdu. 
 
 

1.    Dėl 2024–2029 m. Telšių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo (RT-255).
Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė
2.    Dėl 2024-2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo (RT-254).
Pranešėja – Šarūnė Žebrauskaitė - Lekavičienė

3.    Dėl Telšių Garbės piliečio vardo kandidatų atrankos komisijos sudėtis patvirtinimo (RT-223).
Pranešėja – Rimantė Norvaišė

4.    Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokesčio (RT-227).
Pranešėja – Zita Simaitienė

5.    Dėl leidimo pirkti M1 klasės automobilį (RT-228).
Pranešėjas – Gintautas Naglisas

6.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos (RT-229).
Pranešėja – Rima Burnickienė
7.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos (RT-231).
Pranešėja – Rima Burnickienė
8.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos (RT-233).
Pranešėja – Rima Burnickienė
9.    Dėl  sutikimo perleisti statinius išdavimo (RT-237).
Pranešėja – Rima Burnickienė
10.    Dėl sutikimo perleisti statinius išdavimo (RT-238).
Pranešėja – Rima Burnickienė
11.    Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, esančio Iždinės g. 11, Telšių m., dalies nuomos teisę, išdavimo (RT-240).
Pranešėja – Rima Burnickienė
12.    Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, esančio Pramonės g. 19D, Telšių m., dalies nuomos teisę, išdavimo (RT-242).
Pranešėja – Rima Burnickienė
13.    Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio J. Biliūno g. 5B, Telšių m., nuomos (RT-252).
Pranešėja – Rima Burnickienė
14.    Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Sedos g. 30, Telšių m., dalies nuomos (RT-257).
Pranešėja – Rima Burnickienė

15.    Dėl Telšių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo (RT-230).
Pranešėja – Agnė Petrulytė
16.    Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį Telšių m., savivaldybės nuosavybėn (RT-235).
Pranešėja – Agnė Petrulytė

17.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijai (RT-232).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
18.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai „Šuniukų namai“ (RT-234).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
19.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo ir savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (RT-236).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
20.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai (RT-239).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
21.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai „Vembūtų bendruomenė“ (RT-241).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
22.    Dėl  Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-434 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei“ pakeitimo (RT-244).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė
23.    Dėl ilgalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais Telšių lopšeliui-darželiui „Žemaitukas“ (RT-253).
Pranešėja – Jolanta Vasiliauskienė

24.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-313 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (RT-245).
Pranešėja – Vaida Remezienė

25.    „Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio“ ir alternatyvūs: „Dėl paveldimo turto mokesčio dydžio sumažinimo“ ir „Dėl neatleidimo nuo paveldimo turto mokesčio“ (RT-246).
Pranešėjas – Edmundas Vaitkevičius

26.    Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo (RT-247).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
27.    Dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo (RT-248).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė
28.    Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-249).
Pranešėja – Daiva Vaitkuvienė

29.    Dėl įgaliojimų suteikimo (RT-250).
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė
30.    Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Telšių rajono savivaldybės nuosavybėn (RT-251).
Pranešėja – Lilijana Smilgevičienė

31.    Dėl pavedimo Telšių rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai (RT-258).
Pranešėjas – Remigijus Macas

32.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo (RT-260).
Pranešėja – Albina Ročiuvienė

33.    Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo (RT-261).
Pranešėja – Jurgita Geidukienė
 


Saulius Urbonas, tel. +370 687 49751, el. p. urbonas.s@gmail.com 
Laimutė Katkuvienė, tel. (8 444) 56171, el.p. laimute.katkuviene@telsiai.lt