2023-12-07 Atnaujinimo data: 2023-12-08
Spausdinti

Abiturientai pasirinko brandos egzaminus, kuriuos laikys 2024 metų pavasarį

first image

Rajone brandos egzaminus 2024 metais ruošiasi laikyti 403 kandidatai. Iš jų 261 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 125 Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniai, 7 buvę mokiniai ir 10 eksternų.

Didžiausia dalis kandidatų renkasi laikyti anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą (264, t. y. 65,51 proc.), matematikos valstybinį brandos egzaminą (246 kandidatai, t. y. 61,04 proc.) ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (241 kandidatai, t. y. 59,8 proc.).

Populiarus išlieka geografijos valstybinis brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 135 kandidatai (33,5 proc.).

Mažiausiai kandidatai renkasi užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą (3 kandidatai), nepopuliarūs išlieka chemijos (20 kandidatų),  fizikos (37 kandidatai) valstybiniai brandos egzaminai. Šiemet nė vienas kandidatas nepasirinko laikyti užsienio kalbos (rusų) valstybinio kalbos egzamino.

Šiemet vienas kandidatas pasiruošęs išlaikyti vidutiniškai 3 valstybinius egzaminus.

Be valstybinių brandos egzaminų, kandidatai ruošiasi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą (153 kandidatai), menų (dailės, fotografijos), (46 kandidatai), technologijų (88 kandidatai), muzikologijos (1 kandidatas) mokyklinius brandos egzaminus, 2 mokiniai rengia brandos darbus.

Brandos egzaminų tvarkaraštis skelbiamas Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje