2022-02-08 Atnaujinimo data: 2022-11-22
Spausdinti

Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialusis planas

first image

Patvirtintas 2013 m. vasario 21 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-54 „Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialiojo plano keitimo specialiojo plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos NR. T00045646

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Planas
  3. 2021 m. gegužės 27d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-227 „Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialiojo plano pripažinimo Telšių miesto teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi patvirtinimo“