Viso įrašų: 8
Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-12-15
Telšių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas

Patvirtintas 2022 m. gruodžio 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-411. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-03-03
Telšių senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

Patvirtintas 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. 3V-273. PRIDEDAMA: Aiškinamasis raštas Reglamentų...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Telšių miesto vakarinės intensyvaus eismo gatvės 0,00-7,10 km specialusis planas

Patvirtintas 2009 m. sausio 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-24. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Vėjo elektrinių teritorijos, esančios Degaičių, Eigirdžių, Patausalės, Dirmeikių, Tryškių, Ubiškės, Dūseikių kadastrinėse vietovėse, Telšių rajone, specialusis planas

Patvirtintas 2012 m. lapkričio 22 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-428. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Nevarėnų seniūnijoje Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastrinėse vietovėse, specialusis planas

Patvirtintas 2022 m. rugpjūčio 25 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-286. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialusis planas

Patvirtintas 2013 m. vasario 21 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-54 „Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Telšių mieste specialiojo...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Pėsčiųjų – dviračių takų išvystymo Telšių rajone ir Telšių mieste su priemiestinėmis gyvenvietėmis specialusis planas

Patvirtintas 2012 m. gruodžio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-501. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų...

Specialieji111f.JPG
Specialieji planai
2022-02-08
Šilumos tinklų išvystymo Telšių mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse specialusis planas

Patvirtintas 2013 m. vasario 21 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-55. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre...