2023-12-06 Atnaujinimo data: 2023-12-06
Spausdinti

Informuojame apie pritarimą „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Tučių k. 14, Nevarėnų sen., Telšių r. sav., statybos projekto keitimas“ projektiniams pasiūlymams

first image

Informuojame, kad, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, pritarta „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Tučių k. 14, Nevarėnų sen., Telšių r. sav., statybos projekto keitimas“ projektiniams pasiūlymams.

Visuomenės atstovai su projekto projektiniais pasiūlymais gali susipažinti    https://www.planuojustatau.lt/

Projektiniai pasiūlymai