2023-12-06 Atnaujinimo data: 2023-12-06
Spausdinti

Informuojame apie pritarimą „Masčio ežero pietinės dalies apsauginio pylimo statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams

first image

Informuojame, kad, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, pritarta „Masčio ežero pietinės dalies apsauginio pylimo statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Visuomenės atstovai su projekto projektiniais pasiūlymais gali susipažinti    https://www.planuojustatau.lt/

Projektiniai pasiūlymai