2024-02-22
Spausdinti

Kada į eismo įvykio vietą kviečiami policijos pareigūnai?

first image

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pateikiama daug informacijos apie tai, kaip turi elgtis transporto priemonių vairuotojas, įvažiavęs į kelyje esančią duobę ir sugadinęs tik savo vairuojamą transporto priemonę. Dažnai kelio savininkas, draudimo bendrovės nurodo, kad į eismo įvykio vietą turi būti kviečiami policijos pareigūnai, kurie nubraižys eismo įvykio schemą, užfiksuos kelyje esančią duobę, transporto priemonės sugadinimus, o neiškvietus policijos ir nepateikus policijos išduotų dokumentų (protokolų, pažymų ir pan.) žala nebus atlyginta.

Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui reglamentuotos Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) XXIX skyriuje. Šiame skyriuje išskiriami tokie atvejai, kai su eismo įvykiu susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo pranešti apie eismo įvykį policijai:

– jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus;

– jeigu su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;

– jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala, o nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra ir nukentėjusiajam neįmanoma pranešti apie eismo įvykį.

Tuo atveju, kai eismo įvykio metu sugadinama tik asmens vairuojama transporto priemonė, pareigos pranešti policijai apie tokį įvykį KET nenumato.

Pažymėtina, kad KET 11 punkte eismo dalyviams numatyta pareiga sudarius ar pastebėjus kliūtį ar pavojų kelyje, kai jų negalima pašalinti, pranešti kelio savininkui ar policijai. Taigi eismo įvykis anksčiau aptartomis aplinkybėmis gali atitikti KET 11 punkto situaciją, tačiau tai neįpareigoja policijos, gavus tokį pranešimą, atlikti tyrimą, o iš esmės šis reguliavimas skirtas eismo įvykių prevencijai. Policija, gavusi pranešimą iš eismo dalyvio apie kliūtį ar pavojų kelyje, apie tai informuoja kelio savininką.

Atkreiptinas dėmesys, kad kompetenciją reglamentuoti veiksmus, kuriuos turi atlikti policijos pareigūnai, gavę pranešimą apie eismo įvykį, kurio metu nežuvo arba nebuvo sužeisti žmonės, turi policijos generalinis komisaras, o ne kelio savininkas ar draudimo bendrovės. Todėl tais, atvejais, kai KET XXIX skyriuje nenumatyta apie eismo įvykį pranešti policijai, policija neturi pareigos vykti į eismo įvykio vietą, fiksuoti ją ir joje esančias duobes, transporto priemonių sugadinimus ir pan. Tokiais atvejais dėl patirtos žalos atlyginimo sprendžiama civiline tvarka ir fiksuoti bei aiškintis su atsiradusia žala susijusias aplinkybes turėtų šiame procese dalyvaujančios šalys, o ne policija.