2023-12-05
Spausdinti

Kultūros paveldo statinių savininkams – paveldotvarkos programa

first image

Telšių rajono savivaldybė, skatindama privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti statinius, patenkančius į Kultūros vertybių – Telšių senamiesčio, Tryškių miestelio istorinės dalies, Luokės senojo miesto vietos ir Varnių senojo miesto vietos teritorijas, nuo 2021 m. skiria dalinį finansavimą šių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai.

Savivaldybės skiriamų lėšų dalis projekto arba atskiro etapo įgyvendinimui sudaro iki 40 procentų jo sąmatinės vertės, tačiau ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur.

Dėmesio! Telšių rajono savivaldybės taryba 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl 2021 m. rugpjūčio 26 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-310 „Dėl paramos senamiesčių ir istorinių miestelių statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino pakeitimą tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas). 2024 metais daliniam finansavimui gauti paraiškos bus priimamos – ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 dienos.

Prašymus paramai skirti gali teikti kultūros paveldo teritorijoje esančių objektų valdytojai.

Esant didesnei tvarkybos darbų apimčiai, reikia įvertinti skelbiamus paraiškų pridavimo ir darbų atlikimo terminus, pagal galimybes skaidyti darbus etapais.

Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu tvarkybos darbų projektu, sąmata bei kitais būtinais dokumentais.

Kontaktai klausimais dėl paraiškos teikimo:  Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius (Žemaitės g. 14, Telšiai) el. paštu info@telsiai.lt arba giedre.gudaviciene@telsiai.lt, tel.: (8 444) 52 229 arba (8 444) 40 295.

2023 m. apžvalga

Dalyvauti programoje, skirtoje kultūros paveldo statinių, esančių Telšių senamiesčio, Tryškių miestelio istorinės dalies, Luokės senojo miesto vietos ir Varnių senojo miesto vietos teritorijoje, išorės tvarkybai, 2023 m. pateikė prašymus 2 pastatų valdytojai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė patenkino pastatų valdytojų teiktus prašymus ir dalinai finansavo kultūros paveldo statinių tvarkybą. 2023 m. buvo skirta 20 661,86 Eur. Dalinis finansavimas buvo skirtas Kęstučio g. 21A, Telšių m. sen., stogo ir fasado remonto darbams – 16 325,64 Eur ir Turgaus a. 8, Telšių m. sen., fasadų ir stogo remonto darbų medžiagų įsigijimui – 4 336,22 Eur).

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar paveldotvarkos programa teikia paramą pastatų sienų apšiltinimo, ir pan. darbams?

– Ne. Sienų apšiltinimas yra priskiriamas statybos darbų sąvokai. Programos lėšos yra skirtos tik specialiąsias technologijas atliekamiems paveldo tvarkybos darbams: statinių ir/ar jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Kitiems statybos darbams (pvz.: vamzdynų keitimui, naujų patalpų įrengimui pastogėse ir pan.) parama per šią programą neteikiama, tačiau jie gali būti atliekami vienu metu su tvarkybos darbais.

Ar galiu pasirinkti rangovą savo nuožiūra?

– Taip. Pasirašius sutartį dėl finansavimo skyrimo, paramos gavėjas pats turi organizuotis darbus ir pasirinkti rangovą savo nuožiūras. (Turi rangovas (paslaugos teikėjas) atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus dėl kvalifikacijos).